I am proud to announce that I am chosen to the Execution committee of this Assembly…

Thanks to Mr. Hisarciklioğlu listening to the problems of our industry…
9 Eylül 2020
My trip to Bodrum, Turkey!
21 Eylül 2020

All the event associations of Turkey have come together to save the Event Industry of Turkey… Etkinlik Sektörü STKları Etkinlik sektörü için birleşti. TUED Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği Başkanı olarak aramızda oluşturduğumuz İcra Meclisine seçildiğimi sizlerle gururla paylaşırım…