Meltem Tepeler


Meltem Bayazıt Tepeler's ExperienceMeltem Bayazıt Tepeler is the Founder President of KM EVENTS in Turkey since 1995 and the Founder President of KM Events Beyond Luxury in Dubai since 2016. KM Events is one of the leading luxurious event and wedding companies in Turkey and Dubai, and celebrating its 22nd anniversary in the event and wedding industry in 2017.

Tepeler is the Founder President of YEPUD (The Association for Planning and Implementation of Creative Events, Turkey), the only association in the event industry in Turkey, ( 2007-2014).
Tepeler is currently the President of ILEA( International Live Events Association) Turkey Chapter, since january 2017

She wrote the book, ‘Weddings and Istanbul’, describing İstanbul as a wedding destination, which soon became one of the industry’s classics in 2010. The second edition of the book was published in 2011.

As an Event Planner and founder of KM Events, she does not only work in Turkey and UAE, but she also organizes exclusive events and weddings in the region, like Azerbeijan, Greece,Italy and the other neighbour countries.

Meltem Bayazıt Tepeler is one of the founders and lecturers of Event Management Certificate Program at Bosphorus University Life Long Learning Center since 2006.

Meltem Bayazıt Tepeler is the member of the European Best Event Awards Jury ( EuBEA) 2012. Tepeler still attends many congresses and seminars as a lecturer to teaches professionals how to organize destination weddings and events.
Meltem Bayazıt Tepeler is chosen as the Advisory Board Member of EWPC Exotic Wedding Planning Conference held in Goa, INDIA on 2018.
She is the only wedding planner and designer speaker invited from Turkey at ICWF International Convention of Wedding Fraternity Conference on May 2018 in İstanbul
She is the only wedding planner and designer speaker invited from Turkey at EWPC Exotic Wedding Planning Conference on May 2018 in Goa, INDIA

Some of Meltem Bayazıt Tepeler's Projects

The baptismal ceremony of one of the most important families in Greece, the Vardinoyannis
Ms.Tepeler has organized the baptismal ceremony of one of the most important families in Greece, the Vardinoyannis Family’, attended by former Greek King Konstantin’s sister Princess Irene in 2001, in İstanbul.

NATO Summit Meeting Prime Minister’s Dinner
Ms. Tepeler has organized the most important event to be realized in Turkey, The Gala Dinner of Nato Summit, hosting George Bush, Berlusconi, Tony Blair, Schröder, Aliyev, and many other presidents at the time, at Topkapi Palace, İstanbul in June 2004

Pope and Patriarch’s Historical Meeting/ Fener Greek Patriarchate
Ms. Tepeler organized the dinner for Pope Benedict XVI, at 2006, at the Fener Greek Patriarchate, İstanbul

Condeleezza Rice / Feriye Restaurant
Ms. Tepeler has organized the dinner for US Foreign Secretary Condeleezza Rice at Feriye Restaurant, İstanbul, in November 2007

The wedding of the daughter of the Arabian Petroleum King
Ms. Tepeler has organized the Turkey’s biggest international wedding which took place in Dolmabahçe Palace in 2007, the wedding of the daughter of the Arabian Petroleum King, Khalid Ali Reza,

The wedding of the Vice President’s daughter of Azerbaijan in Baku
In November 2012, Ms. Tepeler has organized the wedding of the Vice President’s daughter of Azerbaijan in Baku. The wedding in Buta Palace in Baku was prepared in 12 hours and is recognized as the most beautiful wedding that has been held in Azerbaijan

The Gupta Family wedding in Antalya, Turkey
In April 2016, Ms. Tepeler has organized the wedding of one of the most powerful Indian Families, ‘Gupta Family’ in Antalya. The wedding in Mardan Palace, Antalya was one of the most expensive weddings that has been held in Turkey.


Meltem Bayazıt, 1995 yılından bu yana lüks destinasyon düğün ve etkinlik organizasyonu sektöründe Türkiye’deki lider firmalardan biri olan ve 2018 yılında düğün ve etkinlik organizasyonu sektöründe 23. Yılını kutlayan KM Events’in kurucu başkanıdır. Ayrıca 2015 yılından bu yana Dubai’deki KM EVENTS BEYOND LUXURY’nin de kurucu başkanıdır.

2007-2014 yılları arasında Türkiye’de etkinlik organizasyonu sektöründe yer alan tek dernek olan YEPUD’un (Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama Derneği, Türkiye) Kurucu Başkanıdır.

2016 yılından beri ILEA (Uluslararası Canlı Organizasyonlar Birliği) Türkiye Bölümü Başkanıdır.

İstanbul’u bir düğün merkezi olarak tanıttığı ve kısa sürede sektörün klasikleri arasındaki yerini alan “Düğünler ve İstanbul” adlı kitabını 2010 yılında yayınlamıştır. 2011 yılında kitabın 2. Baskısı yayınlanmıştır.

Uluslararası lüks Düğün ve Etkinlik Planlayıcısı ve Türkiye’de KM Events’in ve Dubai’de KM Events Beyond Luxury ofisinin kurucusu olarak sadece Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde çalışmamakta, bunun yanı sıra Azerbaycan, Yunanistan, Avrupa ve diğer komşu ülkelerde özel düğün ve etkinlik organizasyonlarını gerçekleştirmektedir.

Meltem Bayazıt Tepeler, 2006 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi, Yaşam Boyu Öğrenim Merkezinde (BUYEM) Etkinlik Yönetimi adı altında Sertifika Programının kurucusu ve eğitmenidir.

Meltem Bayazıt Tepeler, 2012 yılından bu yana Avrupa En İyi Etkinlik Jürisinin (EuBEA) bir üyesidir.

Meltem Bayazıt Tepeler, 29-30 Nisan 2018 tarihlerinde Dubai’de düzenlenen EWPC’ye (Egzotik Düğün Planlama Konferansı) konuşmacı olarak katılmıştır. Halen düğün ve etkinliklerinin nasıl organize edileceğine dair çeşitli kongre ve seminerlere eğitmen olarak katılmakta ve bu alandaki profesyonel kişilere eğitim vermektedir.

Meltem Bayazıt Tepeler’in Uluslararası Alanda Gerçekleştirdiği Projelerden Örnekler

Yunanistan’ın en önemli ailelerinden “Vardinoyannis Ailesinin” vaftiz töreni
Meltem Bayazıt Tepeler, eski Yunan Kralı Konstantin’nin kız kardeşi Prenses Irene’in de katıldığı Yunanistan’ın en önemli ailelerinden “Vardinoyannis Ailesi”nin vaftiz törenini 2001 yılında İstanbul’da organize etti.

NATO Başbakanlar Zirve Toplantı Yemeği
Meltem Bayazıt Tepeler, George Bush, Berlusconi, Tony Blair, Schröder, Aliyev ve zamanın diğer başbakanlarının ağırlandığı Türkiye’de gerçekleştirilen en önemli etkinlik olan NATO Zirvesi Gala Yemeğini Haziran 2004’te İstanbul, Topkapı Sarayı’nda gerçekleştirdi.

Papa ve Patrik’in Tarihi Toplantısı / Fener Rum Patriği
Meltem Bayazıt Tepeler, 2006 yılında İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nde Papa Benedict XVI için düzenlenen yemeği organize etmiştir.

Condeleezza Rice / Feriye Restaurant
Meltem Bayazıt Tepeler, ABD Dış İşleri Bakanı Condeleezza Rice için 2007 yılının Kasım ayında İstanbul Feriye Restaurant’ta bir yemek organize etmiştir.

Arap Petrol Kralının Kızının Düğünü
Meltem Bayazıt Tepeler, 2007 yılında Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük uluslararası düğün organizasyonu olan Arap Petrol Kralı Khaled Ali Reza’nın kızının düğününü organize etmiştir.

Bakü’de Azerbaycan Başkan Yardımcısının kızının düğünü
Meltem Bayazıt Tepeler, Bakü’de Azerbaycan Başbakan Yardımcısının kızının düğününü organize etmiştir. Düğün organizasyonu 2012 yılı Kasım ayında Bakü’de bulunan Buta Sarayı’nda 12 saat içerisinde hazırlanmış olup, Azerbaycan’da o zamana kadar gerçekleştirilmiş olan en güzel düğün olarak kabul edilmiştir.

Gupta Ailesi’nin Düğünü
Meltem Bayazıt Tepeler, 2016 yılının Nisan ayında Antalya’da, Hindistan’ın en güçlü ailelerinden biri olan Gupta Ailesi’nin düğününü hazırlamış ve organize etmiştir.

Pakistanlı Gulzar Ailesi’nin Düğünü
Meltem Bayazıt Tepeler, 2016 yılının Ağustos ayında Pakistan’ın en güçlü ailelerinden biri olan Gulzar Ailesi’nin (Ammar Khan) düğününü hazırlamış ve organize etmiştir.

AL Fozan Ailesi’nin Düğünü
Meltem Bayazıt Tepeler, 2017 yılının Nisan ayında Suudi Arabistan’ın en güçlü ailelerinden biri olan Al Fozan Ailesi’nin düğününü hazırlamış ve organize etmiştir.