Here is a new wedding destination / İşte yeni bir düğün destinasyonu
13 Eylül 2018
I’m a speaker at the International Convention of the Wedding Fraternity / International Convention of the Wedding Fraternity’de konuşmacıyım!
13 Eylül 2018

Portugal with beautiful palaces, green gardens and colorful streets / Güzel saraylar, yeşil bahçeler ve renkli sokakları ile Potugal

A visit to a romantic and historical  wedding destinations in Potugal, Porto, Braga and Guimaraes with beautiful palaces, green gardens and colorful streets…  And one of my favorite wedding venue among them, Six Senses Hotel at Duoro Valley… It is my dream to plan a wedding there as soon as possible…

Güzel saraylar, yeşil bahçeler ve renkli sokakları ile Potugal, Porto, Braga ve Guimaraes’te romantik ve tarihi bir düğün mekanı ziyareti… Ve aralarında en sevdiğim düğün mekanlarından biri olan Duo Valley’deki Six Senses Hotel… Hayalimdeki bir düğünü en kısa sürede planlamak…