I am at Maison Objet Exhibition in January / Ocak Ayında Paris’deki Maison Objet Fuarı’ndaydım
13 Eylül 2018
Creating Difference! / Fark Yaratmak!
13 Eylül 2018

Event Trends of 2014 / 2014 Yılının Etkinlik Trendleri

 

Large Size Word Decorations

Büyük Kelime Dekorları

Either “Love”, “BAR” kind of words, or utilizing the name of person in concern or company   by capitalizing its initials is very trendy this year. It will be especially impressive if employed in a retro style…

Gerek “Love”, “BAR” şeklinde kelimeler, gerekse etkinlik ile ilgili kişi ya da firmanın baş harflerini büyüterek kullanmak bu sene çok trend. Özellikle retro tarzla yapılırsa daha da etkileyici olacak…

Shapes and Patterns Will Be Utilized

Şekiller ve Desenler Kullanılacak

Single colored events are vanishing in history! Probably not in all of them, but in majority of events we will come across large geometric shapes, polka-dots, funny patterns.

Tek renkli etkinlikler tarihe karışıyor! Tamamı ile değil belki ama etkinliklerin çoğunluğunda büyük geometrik şekiller, puantiyeler, eğlenceli desenlerle sıkça karşılaşacağız.

Projection Mapping

İzdüşüm Gönderimi

Though used for many years, projection mapping is very trendy during last three years. It is the absolute way of converting a place into an impressive event. 

Projection mapping uzun yıllardır yapılsa da son 3 yıldır çok moda. Bir mekanı etkileyici bir etkinliğe dönüştürmenin kesin yolu.

 Immersive experience

3 Boyut Deneyimi

And one of the greatest trend of the year! 3D walls….

Ve yılın en büyük trendlerinden biri! 3 Boyutlu duvarlar…